Zespół / Wspólnicy

Kinga Baszczyńska

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku - Białej.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową i w 2007 r. zdała egzamin sędziowski, od 2008 roku wykonuje zawód adwokata. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym. Zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców, banków spółdzielczych i jednostek samorządu terytorialnego. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu prawa podatkowego, w tym Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Warszawie. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.
Kontakt: k.baszczynska@adwokaci-asp.pl

 

Mateusz Sobol

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku - Białej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2004-2007 odbył aplikację sądową. We wrześniu 2007 r. złożył egzamin sędziowski. W latach 2007-2009 odbywał aplikację adwokacką. W swojej praktyce zajmuje się prawem sądowym oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym korporacyjnych. Ma bogate doświadczenie w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych oraz karnych. W imieniu i na rzecz Klientów występuje w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych. Uczestniczy w negocjacjach biznesowych, sporządza i opiniuje kontrakty handlowe. Doradza przedsiębiorcom w sprawach związanych z działalnością gospodarczą. Znana jest mu problematyka niedozwolonych postanowień umownych. Zajmuje się dochodzeniem wierzytelności pieniężnych wynikających ze stosunków umownych oraz pozaumownych. Występuje jako pełnomocnik w sporach sądowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Prowadzi sprawy rozwodowe i związane z nimi zagadnienia majątkowe. W sprawach karnych występuje jako obrońca oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonych.

Posługuje się językiem angielskim.
Kontakt: m.sobol@adwokaci-asp.pl

 

Marek Pierchała

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku - Białej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski. Od 2009 roku wykonuje zawód adwokata, posiada doświadczenie w stałej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców,  a także w prowadzeniu indywidualnych spraw osób fizycznych.

Posługuje się językiem angielskim i czeskim.
Kontakt: m.pierchała@adwokaci-asp.pl

 

Michał Niesporek

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku - Białej.

W 2012 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii. Od 2013 roku wykonuje zawód adwokata.
Specjalizuje się w prawie karnym i karnym-skarbowym oraz prawie autorskim.
Ma bogate doświadczenie w sprawach karnych, cywilnych, pracowniczych i rodzinnych oraz w zakresie przeprowadzania szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego.

Posługuje się językiem angielskim.
Kontakt: m.niesporek @adwokaci-asp.pl